Category: Struga

Меѓуопштински натпревар во шах и домино – Охрид и Струга

Здружението на слепи лица Охрид давајки акцент на Јубилејот 70 години постоенје на Националниот сојуз на слепи лица на Македонија организира Мегуопштински натпревар во шах и домино за слепи лица…