Лого на НССРСМ

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и Општина Кавадарци градоначалник Александар Панов и преседателот на здруженијето на слепи лица Јошева Султана  беше подпишано меморандум за заедничка соработка и заеднички Проекти .

Проектот се однесува во врска со,

Цел на соработката на договорените странки е создавање на социјално одговорност заедница преку воведување на нови форми и идеји за дејстување во сверата на социјалната заштита согласнос потребите на најчуствителните општествени категорији Инвалидните лица односно слепите лица и лицата со намален вид..

За нивно полесно афирмирање во својот живот и за полесен пристап до јавните институцији и полесно склопување со обичните лица.