Издавањето на аудио книгата Продолжи со насмевка (за) љубов создавајќи- ниво 1.5 од авторот Мирослав Драганов е финансиски поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија во рамките на програмата за учество во финансирање на проекти од национален интерес во културата во областа на литературата и издавачката дејност за 2020 година.