Во просториите на Здружението на слепи лица на град Неготино се одржа фокус група  во организација на  Здружението на социјални работници на  Македонија  и од нивна страна беа поканети претставници од повеќе Здруженија на граѓани од Неготино и Кавадарци а кои имаат искуство со спроведување на социјални услуги на локално ниво. На фокус групата се дискутираше за предизвиците со кои се соочуваат граѓанските активности кои работат во областа на социјалната заштита . Фокус групата е дел од низата активности во рамките на проектот:,,Социјалните работници во акција за добри практики во реформираниот систем на социјална заштита,,финансиран од Европската Унија.

[Best_Wordpress_Gallery id=”324″ gal_title=”Negotino21″]