Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци во соработка со Лајанс клуб Тиквеш од Кавадарци имаше одлична комоникација и соработка и потписано Меморандум за соработка помечу двете организацији.

Беше донирано за здруженијето на слепи лица на Кавадарци тифло текнички помагала како што се Апарати за мерење на крвнијот притисок .

Помагалата беја поделени на членовите на који имат потреба .

Членовите на здруженијето се заблагодарија за хуманото дело кон нас инвалидите на донаторите који помогнаја да се соберат финасији и дасе набават помагалата  који се многу значањи за самијот член бидечи и самијот може да си врше контрола на здравијето.

Се надеваме за поголема соработка  и повече помагала во оваја година и дека чесе продлабочи соработката со лајанс клубот и нивното членство.

[Best_Wordpress_Gallery id=”308″ gal_title=”Kavadarci15″]