Лого на НССРСМ

Здружение на слепите лица на Општина Велес

Адреса:

ул. „Алексо Демиев“ бр. 9

1400 Велес

Е-маил: [email protected]

Телефон: 043 227 414

Претседател: Јадранка Лазаровска
Секретар: Тони Пајдаков

Сметка на Здружението:

Банка депонент: Стопанска банка

Жиро сметка: 200000001789060

ЕДБ: 4004950107367