Издавањето на ЗВУЧНО СПИСАНИЕ ПАНОРАМА, број 231, месец АВГУСТ 2020 година  е финансиски поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија во рамките на програмата за учество во финансирање на проекти од национален интерес во културата во областа на литературата и издавачката дејност за 2020 година.