Category: Брајови книги

Завршен проектот за македонско-албански речник и разговорник на брајово писмо

Со поддршка од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија во периодот јануари – јуни 2023 година изврши адаптација на македонско-албанскиот,…

Брајови книги

Книги во Брајова библиотека „Ратко Пајдаков“ – Велес: 1. „Бели мугри“ – Кочо Рацин 2. „Црно семе“ – Ташко Георгиевски 3. „Диво месо“ – Горан Стефановски 4. „Египетска сонувалка“ –…