Category: Veles

Проект Sport Sense

Здружението на слепите лица на Општина Велес, како локална партнер-организација, преку Клубот за планински спортови „Азот“, во текотна цела 2021…