nssrm

МУЗИЧКИ СМОТРИ 2019

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија како национална инвалидска организација која е единствен легитимен претставник на повеќе од 2570…