Author: Кристијан Лазарев

Кристијан Лазарев е вработен во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ и е дипломиран професор по македонски јазик и литература. Својот придонес тој го дава примарно во јазично уредување на текстовите од останатите членови од тимот, но и со свои статии за технологијата, помагалата и различните вештини што слепите и лицата со оштетен вид ги прават самостојни во животот.