Author: Кристијан Лазарев

Кристијан Лазарев е вработен во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ и е дипломиран професор по македонски јазик и литература. Својот придонес тој го дава примарно во јазично уредување на текстовите од останатите членови од тимот, но и со свои статии за технологијата, помагалата и различните вештини што слепите и лицата со оштетен вид ги прават самостојни во животот.

Што е бел стап?

Многу повеќе од само едно обично помагало, многу повеќе од најчест симбол за слепило, белиот стап низ целата човечка историја, па сѐ до денес е најзначајниот пронајдок за слепиот човек.…

Нови содржини на сајтот на НССРМ

Националниот сојуз на слепи на РСМ, со цел да ги подигне степенот на информираност и знаење за различните видови помагала и современи технологии кај своето членство, ја прифати иницијативата на…