Category: Veles

Брајови книги

Книги во Брајова библиотека „Ратко Пајдаков“ – Велес: 1. „Бели мугри“ – Кочо Рацин 2. „Црно семе“ – Ташко Георгиевски 3. „Диво месо“ – Горан Стефановски 4. „Египетска сонувалка“ –…