Category: Kochani

ПОГРАНИЧНА СРЕДБА ПОМЕЃУ ЗДРУЖЕНИЕТО НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА КОЧАНИ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛЕПИТЕ БЛАГОЕВГРАД БУГАРИЈА

Здружението на слепите лица од Кочани на ден 18.03.2019 година оствари работна  средба во Благоевград Бугарија  со претседателот и секретарот…