Средба со претседателот на РМ - д-р Ѓорѓе Иванов

1На 20-ти октомври, претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, прими претставници на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија, по повод одбележувањето на 70 годишниот јубилеј од основањето на организацијата.

Претставниците на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија го запознаа претседателот Иванов со тековните и идни активности на организацијата, со досегашните постигнати резултати во насока на унапредување на положбата на слепите лица, особено во однос на образованието и вработувањето.

Звучни семафори во Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци поднесе Барање до Општина Кавадарци за поставување на звучни семафори во нашата општина и несе чекаше многу за одговор

Со голем труд и ангажираност на преседателот на здруженијето Јошева Султана и Општина Кавадарци дојде до реализација на овој проект .

Голема благодарност до градоначалникот господин Александар Панов  и советот на општина Кавадарци  за големото разбирање за овије инвалидни лица а посебно кон нас Слепите  лица

СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА по повод 70 години од формирањето на НССРМ

logoНационалниот сојуз на слепите на Република Македонија (НССРМ) е основан во далечната 1946 година. Во 2009 година, според одлука број 10-12345/20, издадена од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, НССРМ се стекна со статус на национална инвалидска организација и како таква е идентификувана во Регистарот на инвалидските организации при Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија.

Повеќе артикли...