Соларни аудио плеери за членовите на НССРМ

1Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација од посебен јавен интерес која уште од далечната 1946 година се грижи за заштита и унапредување на правата на слепите и слабовидните лица.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува единствен легитимен претставник на повеќе од 2550 слепи и слабовидни лица кои имаат оштетување на видот поголемо од 90 %.
НССРМ во рамките на својата плодна соработка со Христијански центар ОАЗА од Штип и со организацијата на Др.Чарлс Стенли од Соединетите Американски Држави благодарение на Фондацијата на Др.Чарлс Стенли обезбедивме  соларни аудио плеери за слепи лица.

Свети Трипун во Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци преседателот Јанков Костадин и секретарот на здруженијето и членовите на Извршниот Одбор и делегатот на здруженијето по повод денот Свети Трифун и Свети Валентај посети неколку Винарији за дасе одбележи денотна Свети Трифун кој се одбележува секоја година на 14 Фебруари.

На кој се закројуват Лозјата во тиквешијата .

По покана на винарија од с Сопот од кавадарци ја посетивме винаријата Дерби Транс во која не пречека сопственикот на винаријата Љупчо..

Во самата винарија ни даде да ги декостациј сортните Вина и Ракија који ги проеизведува од сопствено пројизвоцво

Доделување на тифло технички помагала во Здружението на слепите лица Кочани

1Здружението на слепите лица од Кочани на ден 21.02.2019 година во присуство на претседателот и генералниот секретар на Националниот Сојуз на слепите на Република Македонија  додели прва донација од типот тифло технички помагала. Ваквиот вид на помагала се состои од Соларни аудио плеери добиена од Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и истите се доделени  на 20 членови  од здружението по критериуми за вработени и потполно слепи лица. Користењето на помагалата  беше практично демонстрирано пред членовите корисници.

Секретар Гордана Велкова

Повеќе артикли...