Еколошка акција на членовите од Здружението на слепи лица од Кавадарци

1Големата соработка со Еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци и здружението на слепи лица на кавадарци по убавото и сончево време се вклучивме и решивме да организираја чистење и посадување на дрвца во дворот на канцеларијите на здруженијата који се сместени во НВО Центарот  во Кавадарци..

За подобар и почист воздук за нашите идни генерацији во нашијот град и околина каде што престојуваме повече во деновите за подобар живот.

Исто така имаше и средба со членовите од еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци.

Здружение на слепи лица Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци во соработка со Лајанс клуб Тиквеш од Кавадарци имаше одлична комоникација и соработка и потписано Меморандум за соработка помечу двете организацији.

Беше донирано за здруженијето на слепи лица на Кавадарци тифло текнички помагала како што се Апарати за мерење на крвнијот притисок .

Помагалата беја поделени на членовите на који имат потреба .

Членовите на здруженијето се заблагодарија за хуманото дело кон нас инвалидите на донаторите који помогнаја да се соберат финасији и дасе набават помагалата  који се многу значањи за самијот член бидечи и самијот може да си врше контрола на здравијето.

Прослава за стара нова година во Здружението на слепи -Скопје

3Точно на денот пред стара нова година,на 13 Јануари,Здруженеито  на слепи и лица со оштетен вид Скоје, во просторите на Здружението ја организираше манивестацијата “кршење на лепче со паричка“.Традицијата во Здружението продолжи,но годинава во проширен состав,со помладата популација, односно дел од дечињата кој немаа земено новогодишни пакетчињаод Здружението.Присутните дечиња, добија  пакетчиња и од здружението на “Вешти жени,а оние дечиња што не беа присутни пакетчињата преку еден од родителите им беа испратени до училиштето.Годинава имаше најмногу присутни, како од членовите на здружението ,така и наши пријатели и соработници од вештите жени со кој прославуваме многу заеднички празници,но посебна радост ни приредија дечињата прикажувајки ги своите  рецитаторски  способности и испеани децки песнички.

Повеќе артикли...