Свети Трипун во Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци преседателот Јанков Костадин и секретарот на здруженијето и членовите на Извршниот Одбор и делегатот на здруженијето по повод денот Свети Трифун и Свети Валентај посети неколку Винарији за дасе одбележи денотна Свети Трифун кој се одбележува секоја година на 14 Фебруари.

На кој се закројуват Лозјата во тиквешијата .

По покана на винарија од с Сопот од кавадарци ја посетивме винаријата Дерби Транс во која не пречека сопственикот на винаријата Љупчо..

Во самата винарија ни даде да ги декостациј сортните Вина и Ракија који ги проеизведува од сопствено пројизвоцво

Доделување на тифло технички помагала во Здружението на слепите лица Кочани

1Здружението на слепите лица од Кочани на ден 21.02.2019 година во присуство на претседателот и генералниот секретар на Националниот Сојуз на слепите на Република Македонија  додели прва донација од типот тифло технички помагала. Ваквиот вид на помагала се состои од Соларни аудио плеери добиена од Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и истите се доделени  на 20 членови  од здружението по критериуми за вработени и потполно слепи лица. Користењето на помагалата  беше практично демонстрирано пред членовите корисници.

Секретар Гордана Велкова

Еколошка акција на членовите од Здружението на слепи лица од Кавадарци

1Големата соработка со Еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци и здружението на слепи лица на кавадарци по убавото и сончево време се вклучивме и решивме да организираја чистење и посадување на дрвца во дворот на канцеларијите на здруженијата који се сместени во НВО Центарот  во Кавадарци..

За подобар и почист воздук за нашите идни генерацији во нашијот град и околина каде што престојуваме повече во деновите за подобар живот.

Исто така имаше и средба со членовите од еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци.

Повеќе артикли...