Известување од Јавното претпријатие „Градски Паркинг“ - Скопје

ЈП Градски паркингЈавното претпријатие „Градски Паркинг“ - Скопје, согласно законските одредби им овозможува на лицата со посебни потреби повластени услови за користење на паркинг услугите.

Се повикуваат сите слепи и слабовидни лица (жители на град Скопје) заинтересирани за добивање на повластени паркинг услуги, во периодот од 01.11.2015 година до 01.12.2015 година до ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје, лично да достават уредно пополнети барања или истите да ги пополнат во канцеларијата на ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје на ул. „Ѓуро Стругар“ бр. 15 А - Скопје.

Настани по повод 15-ти Октомври во Велес

Промоција на 50 аудио книгиВо рамките на одбележувањето на 15-ти Октомври - Меѓународниот ден на белиот стап - симболот на слепите лица, на 09.10.2015 година, Министерот за труд и социјална политика на Република Македонија г-дин Диме Спасов, заедно со претседателот на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија г-дин Жарко Селковски и градоначалникот на Општина Велес г-дин Славчо Чадиев, свечено го пуштија во употреба Дневниот центар за слепи лица во Велес.

Државно првенство во гол-бал 2015

Голбал

По повод 15-ти Октомври - денот на белиот стап, Националната спортска федерација на слепите на Македонија во соработка со Националниот сојуз на слепите на Република Македонија од 09-12.10.2015 година, го одржа Државното првенство во гол-бал за слепи и слабовидни лица на Македонија за 2015 година.

Државното првенство во гол-бал за слепи и слабовидни лица на Македонија за 2015 година се одржа во Спортската сала на Средното Општинско Училиште „Св.Кирил и Методиј“ во Општина Неготино, во соработка и со огромна поддршка на градоначалникот на Општина Неготино г-дин Ванчо Апостолов.