Во Скопје одржан четворомеч во голбал

1Точно според прдвидента динамика од глобалната програма,  за одржување на спортските активности, на Здружението  на  слепи и лица со оштетен вид-Скопје, на ден 20.05.2018 година, се одржа четворо мечот  во голбал.Домаќинот на четворо мечот, Скопската  екипа по втор пат се пофали со условите во кој се играше голбалот,бидејќи од минатата година  ги надминавме проблемите со изнаоѓање на спортска сала,и по одобрувањето на салата и опремата од градот Скопје ,салата во училиштето “Михајло Пупин“ стана центар за собирање на сите наши членови рекреативци, за сите видви на спорт кој ги практикуваат членовите од Здружението.

Пријателски шаховски турнир

1Здружението на слепи лица на град Неготино на ден 14.05.2018г. одржа пријателски шаховски турнир на слепи и слабовидни  лица -мажи и жени. На турнирот земаа учество екипите од Неготино како домаќин,Кавадарци и Прилеп. Шаховскиот турнир се одржа во просториите на Здружението на слепи лица на град Неготино кој го отвори Градоначалникот на Општина Демир Капија г-нот Лазар Петров кој кажа дека му е чест и задоволство што е присутен на овој шаховски турнир и дека се надева дека овој шаховски турнир ќе продолжи и понатаму. Тој исто така истакна дека се што е во негова надлежност ќе му помага на Здружението и членовите во него.

Здружение на слепите лица Кочани во посета на изложба

4По покана на Општинската организација на Црвен крст Кочани ,Здружението на слепите  лица Кочани во состав од повеќе членови присуствуваше на  одбележувањето на Неделата на Црвен крст на  Република Македонија  ( 08-15  Мај ) на изложба на фотографии со активности од основањето на Општинската организација на Црвен крст Кочани до денес како и кратка презентација  за Црвениот крст. Презентацијата  и изложбата на фотографиите  ја презентираа активисти на Црвениот крст, кои оставија позитивни впечатоци  на членовите посители на изложбата. Настанот се одржа на 14.05.2018 година во Градската библиотека Искра во Кочани.

Повеќе артикли...