КАПКА КРВ – ЗА ЕДЕН ЖИВОТ!

КАПКА КРВ-ЗА ЕДЕН ЖИВОТ! СЛЕПИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА! Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација основана согласно Законот за инвалидски организации,непартиска, непрофтина, доброволна, организација од особено општествено…

Средба на слепите од Тетово со претставници на ЛОЈА

Неколку членови овој месец беа во посета на балканската организација Лоја, поканети од страна на нивни претставници. Центарот за балканска соработка ЛОЈА е невладина, непрофитна организација без политичка припадност. Нејзините…

Одбележување на 3-ти Декември

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија зема активно учество во одбележувањето на 3-ти Декември – Меѓународниот ден на лицата со инвалидност. Оваа година Националниот совет на инвалидските организации, чија…