Category: Kavadarci

Свети Трипун во Кавадарци

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци преседателот Јанков Костадин и секретарот на здруженијето и членовите на Извршниот Одбор и делегатот на здруженијето по повод денот Свети Трифун и Свети…

Еколошка акција на членовите од Здружението на слепи лица од Кавадарци

Големата соработка со Еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци и здружението на слепи лица на кавадарци по убавото и сончево време се вклучивме и решивме да организираја чистење и посадување…

Здружение на слепи лица Кавадарци

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци во соработка со Лајанс клуб Тиквеш од Кавадарци имаше одлична комоникација и соработка и потписано Меморандум за соработка помечу двете организацији. Беше донирано…

Кавадарци – Еднодневна екскурзија во Битола

Здружението на слепи лица на град Кавадарци исто така организираше едноднебна Екскурзија за својите членови. Еднодневната екскурзија се одржа во преубавата Битола и нејзините архелошки убавини и значањи места који…

Голбал во Кавадарци

Здружението на слепи лица на кавадарци по повод 15 Октонври ден на Белијот Стап секоја година организира четврто меч во ГОЛ БАЛ и тоа по 9 пат традицијонално помеѓу екипите…

Спортска опрема во Кавадарци

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно преседателот на здруженијето Јанков Костадин и секретарот на здруженијето Јошев Богоја , Со големо залагање и голем труд и макотрпно работење успеја…